Główny Specjalista ds. Sprawozdawczości Skonsolidowanej

3 600,00 zł

kupię


praca ubezoieczenia Olkusz, praca obsługa klienta Olkusz, praca specjalista Olkusz

 • Udział w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy  wg MSSF, w tym giełdowych raportów okresowych
 • Weryfikację
  i analizę pakietów konsolidacyjnych wg MSSF przekazywanych przez
  jednostki zależne, w tym sporządzanych przez banki, zakłady ubezpieczeń,
  fundusze inwestycyjne
 • Wdanymi finansowymi pakietów
  konsolidacyjnych wg MSSF, udział w sporządzaniu innych raportów
  finansowych (m. in. Solvency II, konglomerat finansowy)
 • Współpracę przy parametryzacji systemów informatycznych dla potrzeb raportowania
 • Wyliczanie korekt konsolidacyjnych
 • Współpracę
  w pracach projektowych wdrażających nowe przepisy (w tym m.in. MSSF 17,
  aktualizacje Solvency II) oraz narzędzia sprawozdawcze
 • Współpracę z biegłym rewidentem podczas półrocznych przeglądów oraz rocznych badań sprawozdań finansowych


Ważne do: 2020.06.30, wyświetleń: 162

nr ogłoszenia: 364